Theater: “Sa Partió”

Theater: “Sa Partió”
Gy the Grup de Teatre Es Cubells.
Venue: CEIP Sant Jordi (public school)