Teatro: “Sa Partió” en Sant Agustí

Teatro: “Sa Partió” en Sant Agustí
En la carpa del pueblo. Organiza: Teatre des Cubells