Teatro: “Sa Partió”

Teatro: “Sa Partió”
A cargo del Grup de Teatre Es Cubells.
Lugar :CEIP Sant Jordi