Teatro per Bambini: “El gran viatge”

Teatro per Bambini: “El gran viatge”
Con Myotragus Teatre.

Teatre España. Santa Eulària.
Entrata Libera.