Talk: “El ballar antic a través de les imatges de principis de segle”

Talk: “El ballar antic a través de les imatges de principis de segle”
By Susanna Cardona, Historian
At the plenary hall of the Town Hall – Sant Josep