Mini Big Band at sa Qüestió

Mini Big Band a sa Qüestió
Patronat Municipal de Música d´Eivissa