Literary MeetUp with Asha Miró

Literary MeetUp with Asha Miró
Talkinga bout her book : “La filla del Ganges. La història d´una adopció” in its 15th annivesary.
Biblioteca Municipal d´Eivissa – Can Ventosa at 20.00h