XI Curs de Pensament i Cultura Clàssica

Conferencia: ” De la Polis a la Cosmópolis : Una tensión no resuelta”.

A cargo de D. Francesc Casadesús Bordoy, profesor de Filología Griega de la Universitat de les Illes Balears, presidente de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega y presidente de la Secció Balear de la SEEC.