XV Young Poets Meeting – Paísos Catalans

With the poets :

  • Mario Riera – Eivissa
  • Ismael Sempere – País Valencià
  • Glòria Julià – Mallorca
  • Guim Valls – Catalunya
  • Madò Idò – Menorca
  • Esteve Portas & Maria Teresa Ferrer – Formentera

At 20.00h in Jardí de ses Eres, Sant Francesc.